Katalog firem a stránek

Tyto stránky jsou VIP internetový katalog. Pokud si chcete pouze vyměnit odkaz, kontaktujte mne na lubos[zavináč]lumal.cz.

Odvoz odpadu

Odvoz něčeho, co sami vyprodukujeme, je nesmírně důležité. Kdybychom to neodváželi, byli bychom za chvíli zahrabáni ve svých vlastních produktech. Spousta našich odpadních produktů projde očistným procesem ve spalovně a přemění se na teplo. Mohlo by se zdát, že tím naše planeta neustále ztrácí na hmotnosti. Nuže, není tomu tak.

Každý rok na Zemi dopadne asi 40 000 tun kosmického prachu. K tomu je třeba připočítat prach, který vytvoříme sami ve spalovnách a jsme zhruba na svém. Asi. Tak nějak. Problém s kosmickým prachem je ten, že padá tak nějak na celou planetu a proto jej nejde nijak smysluplně zpracovat. Ani odvážet. Firmy, zabývající se odvozem odpadu tedy kosmický prach odvážejí, ale nečiní tak vědomě. A tím pádem jej ani nerecyklují. Ale nečiní tak ani lidé, kteří nejsou s firmami na odvoz odpadu nijak spjati. Nikde nejsou vidět popelnice na kosmický prach. Myslím, že by se touto problematikou měl zabývat nějaký nadnárodní orgán. V Evropě je volba tohoto orgánu poměrně jasná - tento orgám má praxi v podobných problematikách. Ale co si počnou v Asii a v Americe?